Historie

STYDING VVS

Grundlagt 1967 som Styding Varmeforretning på adressen Nyvang 1 i Styding af Bent Michaelsen. Han startede indenfor
VVS og havde bl.a. forhandling og service af Texaco oliefyr samt salg af Texaco fyringsolie. Firmaet begyndte i en ombyg-
get garage, der i 1971 blev udvidet med værksted og lagerbygning; i 1983 blev en lagerbygning, Tvedvej 4, Styding Lejet.

Bent Michaelsen fik i 1972 autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester. Bent Abild, der havde arbejdet som svend i
firmaet i 9 år, blev den 1. oktober 1981 kompagnon, og da Bent Michaelsen den 1. oktober 1998 gik på efterløn, blev fir-
maet overdraget til Bent Abild.

I Maj 2004 solgte Bent Abild firmaet til Jan Lillelund, og samtidig ændrede firmaet navn fra Styding Varmeforretning til
Styding VVS.

Jan Lillelund var lærling i Styding Varmeforretning fra 1. juni 1986 til 89. Efter udstået læretid arbejdede Jan en årrække i
firmaet; han var herefter beskæftiget i andre VVS firmaer, og kom derefter tilbage til firmaet i Styding. Jan er uddannet
Rørsmed og arbejder med alt indenfor VVS.

Den 1. oktober 2007 indtrådte Jens Michaelsen, søn af firmaets stifter, som kompagnon. Jens Michaelsen blev udlært hos
firmaet PM og Søn i Haderslev. Efter et år i Australien tog han han VVS-installatøreksamen i Odense.

Styding VVS beskæftiger 10 medarbejdere og arbejder udelukkende med VVS-arbejde for private, boligforeninger, bygge-
firmaer og fjernvarmeselskaber.

10. Oktober 2011 flytter Styding VVS ud på Tingvejen 30N i Vojens, hvor der er plads til energi udstilling og salg direkte til
kunderne. Der er ca. 700 m2, så der er god plads til såvel værksted som mødelokaler og et mindre lager.
Lokaler i Styding forbliver under Styding VVS og kommer til at fungere som fjernlager.

Læs pressemeddelelse her

Styding VVS

v/ Jan Lillelund og Jens Michaelsen, Tingvejen 30 N, 6500 Vojens. info@stydingvvs.dk, Tlf. 74 50 73 07, CVR. 67143817