Hos Styding VVS ApS har vi mange års erfaring med nyetablering og installation af fjernvarme, men også vedligeholdelse og renovering af eksisterende installation af fjernvarme.

Vi har kompetencer til installation i fjernvarme i små private hjem såvel som virksomheder og erhvervsejendomme. Styding VVS ApS er meget kompetent både som rådgiver og arbejdstager og vi udfører altid et professionelt VVS arbejde. Vi er medlem er fjernvarmens serviceordning, som er din sikkerhed for at vælge en certificeret fjernvarme installatør.

Fjernvarme tilslutning

Det tager omtrent 10 dage at blive koblet til fjernvarmenettet. I den tid er der både opgravning, rørlægning, tilslutning og reetablering. Styding VVS ApS er også behjælpelige med fjernelse og bortskaffelse af en eventuel eksisterende varmekilde.

Hvordan fungerer fjernvarme

Fjernvarme fungerer sådan at varmt vand fra et kraftværk, sendes ud til boligerne gennem et isoleret rørsystem i jorden. Fra rørsystemet sendes det varme vand gennem radiatorer og gulvvarme samt bruges til produktion af varmt brugsvand.

Når vandet fra fjernvarmen er afkølet, bliver det sendt retur til kraftværket, hvor den opvarmes igen. Vandet fra fjernvarmeforsyning cirkulerer altså konstant rundt i et lukket rørsystem.

Hvad koster det at lægge fjernvarme ind

Det kan variere fra by til by og hus til hus, hvad det koster at få lagt fjernvarme ind. Dette skyldes, at prisen er afhængig af boligens størrelse samtidig med at der kan være lokale forskelle i prisen også.

I den pris, man betaler for at få lagt fjernvarme ind, er der inkluderet fjernvarmeanlæg, stikledning fra hovedledning til dit hus, tilslutning, VVS-arbejde i din bolig samt gravearbejde og oprydning.

Kontakt os og få en pris

Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører

Styding VVS er registreret under Haderslev Kommunes FJR-ordning.

Brancheorganisationerne Tekniq, DS Håndværk & Industri og Dansk Fjernvarme gik i foråret 2005 sammen med Teknologisk Institut om at etablere en landsdækkende, kvalitetssikret serviceordning for fjernvarme – med inspiration fra OR-Ordningen, der gælder for oliefyr.

Den nye ordning er nu på plads og træder i kraft den 1. januar 2006. Det officielle navn er “Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører” – forkortet FjR-ordningen. Ude hos kunderne kalder vi det “Fjernvarmens Serviceordning”.

FjR-Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifikationer til selve arbejdet. Det kan kun udføres af servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme.

Arbejdet omfatter et hovedeftersyn (ca. hvert 6. år) med en nøje gennemgang af alle installationer hos den enkelte kunde, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Hertil kommer et servicetjek (ca. hvert 2.år) på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion. Generel energirådgivning er også en naturlig del af den servicepakke, kunderne får tilbudt.

Få et tilbud ved at ringe på telefon 74 50 73 07 eller ved at skrive til os på mail info@stydingvvs.dk.

Ring til os

img img img img